Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Hva menes med "basert på alders tids bruk" i reindriftsloven §4

Dette er en kort, generell og informativ tekst om hva som menes med «basert på alders tids bruk» i reindriftsloven § 4.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 25.08.2020

I denne betraktningen fremgår blant annet hva som er bakgrunnen for at alders tids bruk er tatt inn i reindriftsloven, hva alders tids bruk faktisk er, innholdet i vilkårene for at eiendoms- eller bruksrett kan oppstå på bakgrunn av alders tids bruk og hvordan alders tids bruk fungerer i praksis. I teksten fremgår relevant høyesterettspraksis, uttalelser hentet fra forarbeidene til reindriftsloven og relevant juridisk teori.