Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Fylkesmannens dialogmøte med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund NRL

Fylkesmannen har gjennomført dialogmøte med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund. Disse møtene skal bidra til å styrke dialogen om viktige tema som berører Fylkesmannens reindriftsforvaltning.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 25.08.2020

Siste møte ble holdt 4. juni 2020. Møtet ble gjennomført som et Skypemøte. Flere viktige temaer ble drøftet, blant annet rovviltproblematikk, utfordringer mellom landbruk og reindrift og beitekrisen i vinter og vår. Referatet fra møtet finner du i høyre marg under dokumenter. Fylkesmannen orienterte om rovviltsituasjonen. Denne presentasjonen ligger også i høyre marg under dokumenter.