Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Forslag til beste praksis ved grensepassering, testing og karanteneplikt for reindriftsutøvere

Statsforvalteren i Nordland har fått spørsmål fra reindriftsutøvere og smittevernleger om hvordan de siste nasjonale smitteverntiltakene bør forståes for næringen. Her er forslag til beste praksis.

Publisert 08.01.2021

Det er smittevernlegen i vedkommende reindriftsutøvers hjem-/oppholdskommune som er riktig myndighet til å gjøre nødvendige avklaringer angående testing og karantene dersom det trengs.

Det kan være ulikt smittepress eller andre lokale forhold fra/til sted og reise som gjør at tilsynelatende like situasjoner med fordel kan behandles ulikt.

Avklaringer bør uansett gjøres på forhånd og i arbeidstid.

Reindriftsseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland har funnet ut følgende:

1. Reindriftsutøvere må kunne dokumentere at de reiser i aktiv drift, for eksempel ved å vise dokument fra reinbeitedistriktsleder, siidaandelsleder eller Statsforvalteren i Nordland

2. Det er krav om fritidskarantene når reindriftsutøvere kommer tilbake til Norge.

3. Alle skal registrere seg digitalt før innreise her: entrynorway.no – gjelder passering både ved og utenom grensestasjone.  NB! Skriftlig registrering kan kun skje ved passering av bemannede grensestasjoner (avklares eventuelt med politiet).

4. Alle skal teste seg (se informasjon om grensekryssing).

5. Alle som ikke tester seg ved grenseovergangen skal teste seg innen 24 timer etter innreise, eller så snart det lar seg praktisk gjøre. Kontakt kommunens koronatelefon.

6. Alle grenseoverganger er åpne for innreise til Sverige.

7. Reindriftsutøvere i aktivt arbeid kan reise tilbake til Norge over alle grenseoverganger.

Grensekryssing til Norge – testing –  forslag til beste praksis:

Bemannet grenseoverganger med teststasjon

1. Ved kort ventetid (inntil 60 minutter totalt på grensepassering):

a) En reindriftsutøver kommer en gang – skal teste seg der.

b) En reindriftsutøver drar frem og tilbake flere ganger i løpet av tre dager – skal teste seg første gangen.

c) En reindriftsutøver drar frem og tilbake flere ganger i løpet av flere enn tre dager – skal teste seg første gangen, deretter teste seg i hjem-/oppholdskommunen når reisinga er over – eventuelt gjøre egen avtale om testing med smittevernlegen.

2. Lang ventetid (over 60 minutter totalt på grensepassering):

a) En reindriftsutøver med dyr (på henger) – kan testes i hjem-/oppholdskommunen innen 24 timer – kontakt kommunens koronatelefon.

b) En reindriftsutøver med hast til å krysse grensen – kan testes i hjem-/oppholdskommunen innen 24 timer – kontakt kommunens koronatelefon.

Ved «stengte» grenseoverganger, åpne grenseoverganger uten teststasjon og passering utenom grensestasjon:

Testing skjer i hjem-/oppholdskommunen innen 24 timer etter innreise eller så snart det lar seg praktisk gjennomføre – kontakt kommunens koronatelefon.

Generelle tiltak ved smitte

Ved positiv test skal du gå i isolasjon og forholde deg til nasjonale retningslinjer.

Ved nærkontakt med påvist smitte, eller hvis du selv utvikler symptomer som kan være forenlig med korona skal du gå i karantene, bli testet og forholde deg til nasjonale retningslinjer.