Erklærer beitekrise i seks reinbeitedistrikter

Foto: Stine Reinfjell.

Mildværet i vinter gjør at reinen ikke har beiter. Kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise i halvparten av reinbeitedistriktene i Nordland. Vær varsom og ta hensyn om du møter på rein.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.03.2023

Februar var preget av mye mildvær og regn og mange reinbeitedistrikt har fått låste beiter.

Det er nå erklært beitekrise i Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Saltfjellet, Balvatn og Duokta reinbeitedistrikter. Beitesituasjonen er vanskelig også for de andre reinbeitedistriktene i Nordland.

Dyrene tærer på de siste fettreservene sine nå på våren, og tåler lite etter en lang og hard vinter. I noen tilfeller kan man oppleve at reinen står helt i ro og ikke flykter når man kommer nær. Dette kan være fordi den er i noe dårligere form enn normalt etter vinteren.

Det er fortsatt mye is i fjellet og lave temperaturer gjør at det ikke er tegn til bedring fremover. Beitekrisen er på langt nær over ennå, og vil trolig vare til det kommer varmere vær.

Vær varsom

Beitekrisen gjør reinen sårbare for forstyrrelser. Gå på tur og nyt påskeferien, men hvis du ser rein bør du gå utenom dem, snu eller skifte retning. Husk å ha hunden i bånd. Dette gjelder både på innlandet og ute på kysten.

Selv små hunder kan skremme reinen og simlene som ennå ikke har kalvet kan kaste kalven (føde død kalv) dersom hun blir utsatt for stress.

Reinvettreglene - hva gjør du om du møter rein på tur?

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget reinvettregler til bruk for alle som ferdes i områder med rein:

  • Snu hvis du ser reinsdyr.
  • Kan du ikke snu? Skift retning eller vent til reinen trekker vekk.
  • Ha hunden i bånd.
  • Ser du spor i snøen? Vær oppmerksom. Rein i området.
  • Ser du én rein? Vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere dyr i området.
  • Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumring*. Reinen blir paralysert av lyset
  • Kjør vekk hvis reinen trekker mot skuteren*. Reinen kan tro du kommer med fôr.

*forutsetter at det er gitt tillatelse til kjøring.

Takk for at du tar hensyn til rein. Giitu! Gæjhtoe! Gijtto!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.