Sommerbrev fra landbruks-og reindriftsavdelinga

Landbruks-og reindriftsavdelinga sendte nylig ut et sommerbrev til alle gårdbrukere i Nordland som mottar produksjonstilskudd. I sommerbrevet har vi informert kort om noen aktuelle saker vi jobber med for tiden. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.06.2020

Næringsutvikling

Vi er i gang med nytt prosjekt for næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk. Flere av aktivitetene i dette prosjektet starter opp til høsten. Til høsten er det også mulig å delta på kurs i historiefortelling for deg som driver med lokalmat og gårdsturisme. 

Eiendomsoverdragelse

De som har planer om å overdra gården til yngre krefter får i sommerbrevet informasjon om ordninga med tidligpensjon i jordbruket. Veilederen for generasjonsskifte er oppdatert og finnes i sommerbrevet, samt i lenke i denne saken. 

Inn på tunet

Vi har 27 godkjente Inn på tunet gårder i Nordland fordelt på 16 kommuner. I tillegg er mange i godkjenningsprosess. 

Avlingssvikt

Vi minner om at du må varsle kommunen så snart som mulig hvis du ser at du kan få avlingssvikt. 

Sommerbrevet inneholder mange lenker for deg som vil vite mer om de ulike temaene vi har valgt ut. Ønsker du å få jevnlig informasjon fra oss kan du abonnere på nyheter fra nettsiden vår og følge oss på Facebook. 

God lesing, vi ønsker alle en riktig god sommer!