Prosjekt tradisjonelt landbruk

Fylkesmannen i Nordland har startet opp et prosjekt for å styrke det tradisjonelle landbruket. Dette gjør vi gjennom aktiviteter som fremmer næringsutvikling.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.05.2020

Med hendene i jorda og blikket fremover

 

Prosjektets satsningsområder er kompetanse, rekruttering, innovasjon og entreprenørskap. 

 

Mange spennende aktiviteter med ulike fagtema er planlagt. Blant annet studieturer om biogass og grønnsaksproduksjon og et seminar om beitebruk, i tillegg til diverse kurs, etc.

 

For å skape gode resultater trenger vi alle dere med hjerte for det nordnorske landbruket med på laget.

 

Oppstart av aktiviteter er planlagt høsten 2020, men dette påvirkes av Covid -19.

 

26. mai 2020 arrangerte vi informasjonsmøter for aktuelle samarbeidspartnere, se video under.