Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik blir nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Unstad. Foto: Arne Farup, Statsforvalteren i Nordland

Området i Vestvågøy får status som Utvalgt kulturlandskap fra 2023. Dette er ett av fem nye områder som er valgt ut. I 2023 vil det da være til sammen 51 UKL-områder i Norge og fem i Nordland. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.12.2021

Tilskuddsmidler til å ivareta kulturlandskapsverdier

Fra 2023 vil det bli satt av egne årlige tilskuddsmidler fra staten som skal brukes i området Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik.

Disse skal forvaltes som en tilskuddsordning av Vestvågøy kommune i samsvar med den nasjonale forskriften for UKL- og verdensarvområder.

Formålet med tilskuddsmidlene er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Nominert av Statsforvalteren i Nordland

Det var Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren som i 2020 ba statsforvalterne i hele landet om å nominere nye UKL-områder.

I samråd med Vestvågøy kommune var Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik ett av områdene som Statsforvalteren i Nordland foreslo.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har nå, etter forslag fra de tre direktoratene, valgt ut de nye UKL-områdene.

Videre planlegging i 2022

Fram mot 2023 skal det arbeides videre med å fastsette navn på UKL-området, lage en tjenlig og presis geografisk avgrensing, og klarlegge mulige trusler mot kulturlandskapsverdiene.

Det skal også utvikles en forvaltningsplan, som skal gi grunnlag for senere prioritering av tiltak. Dette skal skje gjennom en god lokal prosess og brei involvering.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.