Sørfold har et av landets utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er en samling av spesielt verdifulle kulturlandskap i Norge. Området Engan-Ørnes og Kjelvik i Sørfold representerer et typisk nordlandsk fjordlandskap og en husmannsplass med et godt bevart kulturmiljø.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.08.2021

Levende jordbruk over hele landet gir Norge verdifulle og innholdsrike kulturlandskap. De utvalgte kulturlandskapsområdene viser mangfoldet av og særpreget til ulike typer jordbrukslandskap i landet vårt. Landbruks- og matdepartementet presenterer de viktige landskapene i en serie artikler i sommer. 

Engan-Ørnes er ei bygd i Sørfold kommune i Nordland. Den ligger på nordsiden og innerst i Leirfjorden. Bygda representerer et typisk nordlandsk fjordlandskap med bratte bakker, kupert terreng og stor variasjon i hvor dyp jorda er. Hele området har en lang og flerkulturell historie, representativ for bosetting og næringsliv i fjordbygdene i Nordland. Det er i dag to aktive gårdsbruk med sauedrift i området, et på Engan og et på Ørnes.

– Dette er jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og statlig innsats. Disse Utvalgte landskapene i Nordland blir tatt vare på gjennom beiting, slått og rydding av gjengroingsmark, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Husmannsplassen Kjelvik på sørsida av fjorden er et godt bevart kulturmiljø med en rekke freda bygninger. På tunet finner en smie, eldhus, fjøs, våningshus, gårdskvern, jordkjeller og flere andre uthus. Husmannsplassen fungerer som en levande formidler av kulturhistorie trass i at den er fraflytta. Her var det samisk bosetting fram til 1967. I dag eier kommunen tunet, Sørfold lokalhistorielag eier husene, mens Nordlandsmuseet driver gården, som er åpen for publikum om sommeren. Annenhvert år blir Kjelvikspelet framført av profesjonelle og amatører, de fleste fra Sørfold. Spelet har ulike oppsettinger, men alltid Kjelvikgården og landskapet som scenografi og ramme for handlingen.

– I disse landskapene blir de kulturhistoriske og biologiske verdiene ekstra godt tatt vare på, gjennom vedlikehold, skjøtsel og bruk. Det bidrar til å sikre kulturmiljø og opplevelser for dem i nærområdet, og de som kommer på besøk. Det medvirker også til å styrke naturmangfoldet, for eksempel ved å sikre gode leveområder for pollinerende insekter og redusere negativ påvirkning, som gjengroing og fremmede artar, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Det har skjedd mye i området etter at Engan-Ørnes og Kjelvik i 2009 fikk status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Ikke minst når det gjelder å styrke det eksisterende jordbruket, restaurere bygninger og gammel kulturmark, og legge til rette for ferdsel og formidling.

Hver sommer arrangerer Ungdomslaget Heim Engandagan med slåttedag. Utgangspunktet for ungdomslaget sine aktiviteter er den gamle skolen på Engan. Ved hjelp av blant annet UKL-midler er bygningen restaurert og er nå grendehus og informasjonssenter for UKL-området.

Les mer og se bilder fra området på nettsiden til Landbruks- og matdepartementet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.