Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket i 2020

Alle gårdbrukere og godkjente beitelag kan søke om Regionale miljøtilskudd i jordbruket. 

Merk at søknadsfristen i år er endret til 15. oktober for alle jordbruksforetak. For godkjente beitelag er søknadsfristen fortsatt 15. november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.08.2020

Målet med ordningene er å forvalte viktige biologiske-, landskapsmessige- og kulturhistoriske verdier i kulturlandskapetog å redusere næringsstoffavrenning og klimagassutslipp fra jordbruket.

Dere finner nærmere informasjon om Regionale miljøtilskudd i veileder og forskrift under rubrikken "lenker og dokumenter på denne siden".

Kommunene i Nordland har til sammen 25,5 millioner kroner til fordeling i 2020.

Foretakene kan levere søknad via Altinn fra 15. september.

På Landbruksdirektoratets nettside finnes informasjon og instruksjonsvideoer til hjelp i søknadsprosessen.

Nytt 2020

Det er ingen nye tilskuddsordninger i 2020. Det er imidlertid gjort noen justeringer eller presiseringer. Vi oppfordrer søkerne til å lese veilederen. Merk spesielt punkt 1.3.1, som gir en samlet oversikt over justeringene som er gjort.

  • Søknadsfristen for jordbruksforetak er 15. oktober
  • For noen ordninger er det  innført et maksimalt tilskudd per foretak.
  • Det er presisert hvilke tilskuddsordninger som kan kombineres på samme areal.
  • For kantsoner i eng, er tilskuddsordningen utvidet til også å omfatte disse vassdragene: Straumevassdraget, østre del (Bø kommune), Dalovassdraget (Rana kommune), Dølo (Vefsn kommune), Fjærevassdraget (Bodø kommune), Børselvvassdraget (Narvik kommune) og Balsnesvassdraget (Narvik kommune).
  • Skjøtsel av kulturhistoriske områder er utvidet til også å gjelde for Steinsjøen i Sømna (med inntil 15 dekar) fra og med 2020.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.