Presisering av vilkår for miljøtilskudd til skjøtsel av bratt areal

Etter jordbruksforhandlingene 2018 ble en tilskuddsordning for skjøtsel av bratt areal tatt inn i miljøtilskudd til jordbruket. Her presiserer vi vilkår for tilskuddet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.08.2018

Miljøtilskudd til jordbruket skal bidra til å redusere klimautslipp og forurensing, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas.

Skjøtsel av bratt areal er et av tiltakene landbruksforetak kan få tilskudd til.

Tekst i Veileder for miljøtilskudd i jordbruket, punkt 3:

Det kan gis tilskudd til slått av overflatedyrka eller fulldyrka areal med hellingsgrad brattere enn 1:5.

Vilkår for tilskuddsordningen

  • Arealet må være minst 10 daa for å regnes med som tilskuddsberettiget.
  • Arealet skal høstes ved slått til fôr.
  • Arealet skal ligge med grasdekke gjennom vinteren.

Presisering av vilkår

  • Minimumskravet for å få tilskudd til skjøtsel av bratt areal er 10 daa pr foretak.
  • Det er ikke krav om at det bratte arealet skal være sammenhengende for å regnes som tilskuddsberettiget.
  • Det er ingen øvre begrensning på hvor stort areal hvert foretak kan få tilskudd for.

Regelverk

Miljøtilskudd blir gitt på grunnlag av reglene i Forskrift om miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, og Fylkesmannens Veileder for miljøtilskudd i jordbruket 2018.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.