Miljøtilskudd i jordbruket 2022: Foreløpig informasjon om søknadsomgangen

Vik i Sømna sett fra Mardalsfjellet. Foto: Nils Nyborg

Forskriften og veiledningsheftet for miljøtilskudd søknadsomgangen 2022 vil ikke være ferdig før i slutten av juni. Årsaken er at vi venter på Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør, og avklaringer fra Landbruksdirektoratet. I mellomtida ber vi foretakene, med noen justeringer som er nevnt under, om å forholde seg til vilkårene som gjaldt i 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.06.2022

Alle tiltak i 2021 videreføres

Alle tiltakene under miljøtilskudd i jordbruket (RMP) søknadsomgangen 2021 vil bli videreført i årets søknadsomgang. Disse er nærmere beskrevet i forskriften og veiledningsheftet for 2021 som ligger på vår nettside.

Innføring av to satser for tilskudd til setring

Med forbehold om Stortingets godkjenning, har jordbruksoppgjøret innført to satser for tilskudd til setring:

  • Kr 50 000 for produksjonstid 4-6 uker

  • Kr 70 000 for produksjonstid mer enn 6 uker

For de øvrige tiltakene tar vi sikte på at de foreløpige satsene for 2022 ikke skal settes lavere enn de endelige satsene for søknadsomgangen 2021.

Miljøtilskudd til klimarådgiving

Som en følge av jordbruksoppgjøret vil satsene per bonde bli justert til kr 6 000 for en-til-en-rådgivning, kr 8 000 for to-til-en-rådgivning og kr 2 000 for grupperådgivning.

Søknader og frister

Som tidligere år søkes det gjennom Altinn, og søknadsomgangen vil være åpen fra 15. september. Fristene er de samme som i 2021, det vil si 15. oktober for foretakene og 15. november for beitelagene.

Informasjon til foretakene

Landbruksforetakene som ved søknad om produksjonstilskudd i 2021 registrerte en e-postadresse, har nylig fått tilsendt et brev fra Statsforvalteren med foreløpig informasjon om søknadsomgangen 2022, se vedlegg.

Forskriften og veiledningsheftet

De som abonnerer på nyheter fra nettsida vår, eller følger Facebookgruppa Nordlandsbonden, vil få melding så snart forskriften og veiledningsheftet for søknadsomgangen 2022 er publisert.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.