Merk reir så du kan kjøre utenom

Fugl
Storspove trenger tilrettelegging i kulturlandskapet Foto: Asbjørn Børset.

Flere fuglerarter som hekker i jordbrukslandskapet er trua og trenger tilrettelegging. Gårdbrukere i Nordland som tar hensyn til storspove og vipe, kan få miljøtilskudd.

Publisert 23.04.2024

Tiltak som er aktuelle er 

  • Å kjøre utenom og dekke til reir under gjødsling
  • Å passe på at gjødselslange ikke trekkes over reiret
  • Å utsette slåtten til fuglene har fått ungene ut av reiret
  • Å tilpasse kjøremønster under slått, slik at fuglene kan komme seg unna

Registrer reir nå

Plasseringen av reir skal kartfestes med geolokalisert foto. Dette skal kunne framvises ved kontroll. 

Det er også ønskelig å registrere observasjoner og hekking i artsobservasjoner.no

Søk om tilskudd

I søknadsskjemaet for miljøtilskudd ligger ordningen under § 16 Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl. I søknaden oppgir du hvilken art du har tilrettelagt for og hvilke tiltak du har gjennomført.

Tilskudd beregnes per dekar, med ett dekar per reir. Foreløpig tilskuddssats er 2 000 kr (kan bli justert når samla søknadsomfang er klart).

Søkandsfristen er 15. oktober.

Søknadsskjemaet i Altinn er åpent fra 15. september.

Kontakt kommunen hvis du har spørsmål om miljøtilskudd.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.