Nordigården fikk Kulturlandskapsprisen Nordland 2018

Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes mottok i dag Kulturlandskapsprisen 2018. Ekteparet mottok prisen for sitt arbeid med å vedlikeholde kulturlandskapet og videreutvikle gårdens bygninger. De har med dette også skapt ny næringsvirksomhet på gården.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.12.2018

Prisen ble overrakt av fungerende fylkesmann i Nordland, Monica A. Iveland, under åpningen av fylkestinget i Bodø.

Kulturlandskapsprisen er satt opp av Fylkesmannen i Nordland. Formålet med prisen er å sette fokus på landbruket sin viktige rolle som forvalter av kulturlandskapet, som tradisjonsbærer og som nyskaper. Landbruksforum Nordland er jury for prisen, og det er i år den 22. gangen at Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut.

Drift, salg og kulturformidling

Dagens økologiske drift med sauehold, beiting og høyberging er fundamentet for gårdens verdiskaping. Det levende og innbydende kulturlandskapet danner også ei god ramme for gårdens reiselivssatsing. Her formidles områdets historie med bosetting tilbake til yngre steinalder. Samtidig er det i gårdsbutikken mulig for gjester å kjøpe kjøtt, egenproduserte tovede ullprodukter, saueskinn og smykker, men også keramikk fra brukskunstnere på Bornholm.

Mye ut av lite

Mottakerne av Kulturlandskapsprisen Nordland 2018 viser at det er mulig å få mye ut av et lite gårdsbruk, og de gir et viktig bidrag til ei levende nordlandsbygd.

Med tildelingen ønsker Landbruksforum Nordland å hedre Anne-Rita og Arnold for deres ekstraordinære innsats. Forumet mener at denne innsatsen også vil være til stor inspirasjon for andre som vil skape nye verdier i Nordlands fantastiske kulturlandskap.

Lenkjer