Inderdalen gård fikk Kulturlandskapsprisen 2019

Foreningen Inderdalen gård i Hemnes mottok i dag Kulturlandskapsprisen 2019. Gården mottok prisen for sitt pågangsmot og utrettelige arbeid for å ta vare på kulturlandskapet, og for å skape unike kulturhistoriske opplevelser for gjestene på gården.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.12.2019

Prisen ble overrakt av fylkesmann Tom Cato Karlsen under åpningen av fylkestinget 2. desember i Bodø.

Formålet med prisen er å sette fokus på landbruket sin viktige rolle som forvalter av kulturlandskapet, som tradisjonsbærer og som nyskaper. Landbruksforum Nordland er jury for prisen som i år deles ut for 23. gang.

Tradisjonen tro består prisen av et litografi laget av nordlandskunstneren Dagfinn Bakke og en ljå.

Foreningen Inderdalen gård ble stiftet 1. januar 2014. Formålet er å ta vare på bygninger og historie tilhørende Inderdalen Gård. Dette er en sammenslutning hvor slekt og familie er engasjert. Arild  Inderdal er eier av gården, og Oskar Inderdal er kontaktperson for foreningen. 

Landbruksforums begrunnelse:

De mottar prisen for sitt store engasjement for å bevare og formidle historien om den gamle fjellgården og kulturlandskapet den er en del av. De har gjennom deltakelse på kurs og studieturer tilegnet seg kunnskap og inspirasjon som de har omsatt i kreativt arbeid på gården.

Storfe brukes aktivt i skjøtselen av det lokalt viktige kulturlandskapet. Inderdalen er en av de sentrale innfallsportene til Okstindan. Tradisjonen tro er fjellvandrere alltid velkomne. Eierne har i samarbeid med Turistforeningen ryddet og merket noen av de gamle ferdselsstiene i området. Servicebygget som ble åpnet i august 2019 er et resultat av stor dugnadsinnsats og godt samarbeid mellom Foreningen, Hemnes kommune og Miljødirektoratet. Dette er et godt eksempel på hvordan man kan etablere viktige servicetilbud for ferdsel i våre attraktive naturområder. 

Ikke minst har foreningen lagt ned et stort arbeid for å ta vare på og restaurere de gamle bygningene. I dag er Gammelstua og det gamle eldhuset tatt i bruk til kulturformidling og gårdsrestaurant. Gamle gjenstander og tekstiler er hentet fram og brukes for å levendegjøre historien om livet på gården gjennom de ulike tidsepokene.

Innenfor denne unike rammen har de skapt kulturhistoriske opplevelsestilbud hvor de kombinerer historier om de menneskene som har bodd her, med servering av lokal mat og salg av både lokal mat og lokalt håndverk. Vi er imponert over hvordan de profilerer Inderdalen gård gjennom ulike sosiale medier. Bildebruken skaper både nærhet, nysgjerrighet og reiselyst.

Foreningen Inderdalen Gård er et godt eksempel på hvordan engasjement, stolthet og pågangsmot, kan skape nye opplevelser på fjellgården. De er en verdig vinner av årets Kulturlandskapspris.

Fylkesmannen i Nordland gratulerer med Kulturlandskapsprisen 2019.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.