Høring av forslag til nytt regionalt miljøprogram (RMP) og forskrift for miljøtilskudd i jordbruket

Fra Eggum i Lofoten, foto: Arne Farup, Statsforvalteren i Nordland

Høringsfrist: 12. mars 2023

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.12.2022

Høringsdokumentene er nå sendt til kommunene, faglagene og andre.

Alle som vil kan sende innspill til forslagene til strategi og tilskuddsordning:

  • Regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket i Nordland 2023-2026
  • Forskrift for regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland

Forskriften skal ha virkning fra søknadsomgangen 2023.

Uttalelser sendes som e-post til sfnopost@statsforvalteren.no, eller som brev til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø.

Merk høringsuttalelsen med referansen 2021/2674.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.