Gi innspill til arbeidet med utvikling av nytt regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland (RMP) perioden 2023 - 2026

Fra Eggum i Vestvågøy (foto: Arne Farup)

Fristen for å gi innspill til arbeidet med å rullere strategien RMP, og oppdatere Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, er 15.10.2022.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.09.2022

Statsforvalteren har nå sendt brev til kommunene og andre og bedt om innspill til dette arbeidet. I november vil utkast til ny RMP og ny forskrift bli sendt på ordinær høring. Dokumentene skal være ferdige seinest 01.04.2023.

Strategien RMP skal definere de regionale miljøutfordringene og velge ut hvilke tiltak (tilskuddsordninger) som i søknadsomgangene 2023-2026 skal tas i bruk under miljøtilskudd i jordbruket. Vilkårene for gjennomføringen av de enkelte tiltakene fastsettes i en revidert Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland (se lenke).

Hvilke tiltak som kan tas i bruk er fastsatt av Landbruksdirektoratet i Instruks for regionale miljøtilskudd 2023-2026, se egen lenke. Fylket har ikke anledning til å gi miljøtilskudd til andre tiltak enn de som er beskrevet i denne instruksen.

Alle som ønsker det kan sende innspill til arbeidet med ny RMP, og vi ber spesielt om tilbakemelding på disse spørsmålene:

  1. Hvilke miljøutfordringer bør prioriteres opp/ned i strategien regionalt miljøprogram (RMP) for perioden 2023-2026?
  2. Bør dagens tiltak (tilskuddsordninger) under regionale miljøtilskudd (se lenke) videreføres eller ikke?
  3. Er det andre tiltak som er nevnt i Instruks for regionale miljøtilskudd 2023-2026 (se lenke) som også bør tas i bruk i Nordland?

Innspill sendes som e-post til sfnopost@statsforvalteren.no, eller som brev til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Merk innspillet med j.nr. 2022/2674.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.