Foreslå vinner av Kulturlandskapsprisen Nordland

Kystlandskap med røde hus
I 2015 ble kulturlandskapsprisen Nordland tildelt Turid Næss og Gisle Ebbesen på Vega Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Prisen deles ut til aktive gårdbrukere som forvalter miljø- og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte. Den kan også gis til organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller andre.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.05.2023

Kulturlandskapsprisen Nordland skal bidra til oppmerksomhet rundt bærekraftig drift av jordbruksarealene i fylket og sette fokus på de nærings- og samfunnsmessige verdiene som kulturlandskapet representerer. Den skal være en påskjønnelse for særlig innsats i dette arbeidet.

Vi ønsker forslag til vinnere av prisen for 2023.

Fristen er 1. oktober 2023

- men send gjerne inn forslaget ditt tidligere!

Hvem kan få prisen?

Prisen kan deles ut til aktive gårdbrukere som forvalter miljø- og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte. Den kan også gis til organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller andre. Den/de som får prisen skal ha gjort en særlig innsats for å ta vare på kvalitetene og utvikle mulighetene i jordbrukets kulturlandskap og/eller ved å ivareta tradisjoner.

 Prismottakerne kan for eksempler være noen som 

 • gjennomfører skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer
 • fremmer eller bevarer biologisk mangfold
 • gjør jordbrukets kulturlandskap tilgjengelig for allmennheten
 • formidler lokal landbrukshistorie
 • tar vare på/finner ny bruk av tunanlegg, eldre bygninger osv
 • viderefører av tradisjonsrike driftsformer, materialbruk eller håndverk.
 • tar vare på mattradisjoner
 • samler inn gamle stedsnavn
 • nyskapende virksomhet som ivaretar kulturlandskapsverdier og tradisjoner
 • bruker av kulturlandskapet som ressurs for ny utvikling på gården
 • miljøvennlige nybygg som er spesielt tilpasset kulturlandskapet

Om innsending

Alle kan foreslå kandidater. Forslagene skal være begrunnet og vi trenger kart og bilder som viser hvor kandidaten holder til og innsatsen han/hun/de gjør.

Informasjon om kandidaten og arbeidet han/hun/de gjør sendes via dette skjemaet (lenke her).

Kart, bilder osv sendes til sfnopost@statsforvalteren.no. Merk det du sender med «kulturlandskapsprisen 2023» og navn på kandidaten. Kontakt oss hvis skjemaet er vanskelig å bruke.

Kandidater som er foreslått tidligere kan foreslås igjen. Send i så fall oppdatert informasjon om kandidaten via skjemaet her.

Du må sende inn forslaget før 1. oktober.

Landbruksforum Nordland er jury

Det er Landbruksforum Nordland som er jury, vurderer kandidatene og velger ut prisvinneren. Forumet er sammensatt av representanter fra Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Allskog, Nordland fylkeskommune, Sametinget, KS Nordland, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Statsforvalteren i Nordland.

Prisen og overrekkelsen

Prisen er et litografi av en nordlandskunstner, og en tradisjonell ljå. Prisen overrekkes ved åpningen av siste fylkesting om høsten, i Bodø (4. desember i år). Etter overrekkelsen arrangerer Statsforvalteren lunsj for prisvinnerne og innbudte gjester.

Kriteriene for kulturlandskapsprisen og liste over tidligere vinnere er vedlagt.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.