Tilskudd til skjøtsel i Vegaøyan

Fylkesmannen i Nordland og Vega verneområdestyre utbetaler nå til sammen kr 675.500 for beiting og slått i Vegaøyan verdensarvområde i 2014. Tilskuddene gis til 15 jordbruksforetak i Vega, Herøy og Alstahaug.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.11.2014

Hensikten med tilskuddene er å ivareta kulturlandskapet i verdensarvområdet. Skjøtselen viderefører tradisjonell bruk av beiter og slåttemarker, og foregår i hovedsak på øyer og holmer utenfor Vega. Driftsformen er derfor krevende, både når det gjelder tilsyn, flytting av dyr mellom øyene og transport av utstyr.

De 15 foretakene har inngått langsiktige avtaler med Fylkesmannen om beiting og slått i verdensarvområdet. I 2014 hadde de til sammen 776 sau og 27 storfe på beite, og 60 dekar med slåttemarker holdt i hevd. Dette er omtrent på samme nivå som i 2013.

Midlene som Fylkesmannen fordeler kommer fra Landbrukets utviklingsfond, som er en del av Jordbruksavtalen mellom Staten og faglagene i jordbruket. Vega verneområdestyre sine midler kommer fra Miljødirektoratet og Miljødepartementet sitt budsjett, og brukes primært til skjøtsel innenfor landskapsvernområdene og naturreservatene i verdensarvområdet.