Søknad om tilskudd til beitelag

Fristen for å søke om miljøtilskudd til beitelag er 1. november. Beitelag som nå søker om å endre organisasjonsform til forening får ikke gjort dette i Brønnøysundregistrene.Dette skyldes at det er uklarheter med hensyn til hvilken organisasjonsform som er riktig for beitelaget.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.10.2013

Brønnøysund informerer om følgende:

  • De beitelagene som har et gyldig organisasjonsnummer registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd. Dette gjelder uansett hva slags organisasjonsform de er registrert med.
  • De som er registrert som begrenset ansvar (BA) kan benytte seg av dette og dette vil ikke bli slettet ved årsskifte.
  • Det er noen få beitelag som har fått slettet sitt tidligere organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, uten at de enda har fått noe nytt organisasjonsnummer isteden. Dette gjelder i hovedsak beitelag som har vært registrert som selskap med begrenset ansvar (BA), og som har søkt om ny registrering som forening. Når det gjelder de få beitelagene som har sendt og fått registrert slettemelding for BA-selskapet, uten at melding om registrering som forening er ferdigbehandlet, kan gjøre følgende:
  • Ta kontakt med Enhetsregisteret. Forklar hva saken gjelder: Beitelag som mangler organisasjonsnummer og som skal søke om tilskudd. Den som henvender seg bør ha det gamle organisasjonsnummeret klart.  Det er også fint om den som kontakter Brønnøysund har klart saksnummer for eventuell melding om nyregistrering i Enhetsregisteret. Enhetsregisteret vil da være behjelpelig, og enten sørge for at saken om foreningen behandles i tide, eller at organisasjonsnummeret for BA-selskapet vekkes til live igjen.

Det er beitelaget sitt ansvar å oppfylle vilkårene for å kunne søke tilskudd. Statens landbruksforvaltning ser at det er utfordringer for enkelte beitelaget å få søkt innen fristen grunnet problemstillingen over.

Statens landbruksforvaltning mener søknadsfristen ikke bør utsettes. Men ber om at Fylkesmannen vurderer å bruke dispensasjonsmuligheten for de beitelagene som ikke har organisasjonsnummer og som derfor ikke får søkt innen fristen. Det vil være anledning til å dispenserer fra søknadsfristen slik at det ikke utføres trekk i tilskuddet som følge av at søknaden leveres etter søknadsfristen.  

Det er også enkelte andre beitelag som har problemer med å få søkt om tilskudd grunnet forhold knyttet til pålogging. For disse sakene vil også dispensasjonshjemmelen kunne anvendes. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.