Søk sentrale midler i Klima- og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet er utarbeidet av Statens landbruksforvaltning. Programmet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til utredninger og informasjonstilstak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.02.2013

Det kan søkes to ganger i året, 15. februar og 15. september. 

Les mer på Statens landbruksforvaltning sin nettside om ordningen, bl.a. om hvilke områder som prioriteres i 2013 og hvordan prosjektsøknaden skal utformes.