SMIL midler fordelt

Fylkesmannen har fordelt midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) til kommunene, totalt kr 7 420 000. Sammen med fordelingen er det gitt retningslinjer for kommunenes forvaltning av midlene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.01.2013

Fordelingsbrev og kommunevis tildeling ligger under relaterte dokumenter.

De lokale tiltaksstrategiene danner grunnlaget for kommunene sin forvaltning av de tildelte midlene. Forvaltningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.