Bygningsvern og næringsutvikling i utvalgte kulturlandskap.

Nordland har to av landets tilsammen 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Les om arbeidet med å ta vare på og utvikle ny aktivitet i Engan-Ørnes og Kjelvik i Sørfold og Blomsøy-Hestøy og Skålvær i Alstahaug, i nyhetsbrev fra miljø- og landbruksdirektoratene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.11.2014

Nyhetsbrevet kan lastes ned til høyre.

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Nyhetsbrevet gis ut gjennom et samarbeid mellom Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren.