Midler i klima- og miljøprogrammet 2015

Fylkesmannen har fastsatt retningslinjer for forvaltning av fylkesvise midler i Klima- og miljøprogrammet 2015. Søknadsfristen for midlene er 1. mars i år. Det skal søkes elektronisk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.01.2015

Midlene for Nordland skal gjennom  informasjonstiltak og utredninger bidra til å oppnå landbrukspolitiske mål på klima- og miljøområdet.

Retningslinjene, som du finner via link på høyresiden, gir utfyllende informasjon om tilskuddsordningen.

Målgruppen for ordningen er virksomheter som arbeider med å bidra til å oppnå landbrukspolitiske mål på klima- og miljøområdet i jordbruket.

Fylkesmannen i Nordland har kr 500 000 til fordeling i 2015.

Søknad registreres på vårt elektroniske skjema. Skjemaet finner du via lenke på høyre side. Skal du søke? Husk å besvar alle felt i søknadsskjemaet og laste opp nødvendige vedlegg.

Søknadsfristen er 1. mars 2015.