Midler fordelt

Nordland fikk tildelt kr 450 000 i fylkesvise midler i Klima- og  miljøprogrammet for 2014. Midlene ble lyst ut med søknadsfrist 1. mars og er nå fordelt mellom de søknadene som kom inn innen fristen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.03.2014

Totalt søknadsomfang var kr 735 200 fordelt på 10 søknader. På grunn av at søknadsomfanget var langt større enn tilgjengelige midler har flere gode tiltak fått mindre enn omsøkt. En søknad er gitt avslag.

Prioritering av søknadene er gjort med bakgrunn i Retningslinjer for forvaltning av fylkesvise midler i Klima- og miljøprogrammet 2014, fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 4. februar 2014.

Oversikt over fordelingen finner du i høyre marg.