Les om tilskudd til drenering i Våronnavisa

Våronnavisa 2014 ferdig og sendt ut til landbruksforetak i Nord-Norge.  Avisa inneholder mye nyttig informasjon og fagstoff om landbruket. Årets utgave er den 17. i rekken.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.03.2014

Våronnavisa gis ut som et samarbeidsprosjekt for alle landbruksrådgivningsenheter i Nord-Norge og administreres av organisasjonen Norsk Landbruksgivning Nord. Fylkesmannen mener at Våronnavisa er et viktig informasjonstiltak og derfor støtter vi avisa med kr 100 000 fra de fylkesvise midlene i Klima- og miljøprogrammet. Også Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark støtter utgivelsen.

Våronnavisa sendes til alle i Nord-Norge som søker om produksjonstilskudd, i tillegg til at den legges på nettet.

Kontaktperson for Våronnavisa hos Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge er Arild Jakobsen mobil 47 84 55 88 eller e-post arild.jakobsen@lr.no