Kulturlandskapsprisen til Vega

Under dagens åpning av fylkestinget fikk Turid Næss og Gisle Ebbesen fra Vega overrakt Kulturlandskapsprisen Nordland for 2015. De fikk prisen for sin store innsats med restaurering og skjøtsel av den gamle husmannsplassen på Store Emårsøy, og for arbeidet med formidling av kulturhistorien til store og små.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.12.2015

Kulturlandskapsprisen Nordland er satt opp av Fylkesmannen i Nordland. Formålet med prisen er å sette fokus på landbruket sin viktige rolle som forvalter av kulturlandskapet, og bærer av tradisjoner. Landbruksforum Nordland er jury for prisen, som er delt ut hvert år siden 1997.

I begrunnelsen for årets tildeling la juryen vekt på at ekteparet Turid Næss og Gisle Ebbesen er et flott eksempel på aktive gårdbrukere som brenner for å ivareta kulturlandskapet og kulturhistorien, og som samtidig ser og utnytter mulighetene for ny næringsutvikling basert på gårdens ressurser.

På Nes i Vega driver de gård med moderne lausdriftsfjøs med plass til ca. 40 melkekyr og en melkekvote på litt over 200 tonn. På Store Emårsøy i Vegaøyan verdensarvområde har de samtidig restaurert en gammel husmannsplass, som nå drives som en del av Vega kystgård. Her kan de besøkende få oppleve en historisk reise fra Emårsøya til det moderne melkebruket på Nes.

Prisen, som består av en tradisjonell ljå og litografiet «Fyrtårn» av Dagfinn Bakke, ble i dag overrakt av fylkesmann Hill-Marta Solberg i forbindelse med åpninga av fylkestinget i Nordland.

I talen under overrekkelsen trakk hun fram at helt fra de overtok gården for snart 30 år siden har prismottakerne hatt fokus på å utnytte flere av gårdens ressurser. Aktiv og moderne gårdsdrift kombineres i dag med skjøtsel av verdifulle kulturlandskap, og tilbud om overnatting, opplevelser og omsorg. Gjennom dette bidrar de også til å ivareta viktige natur- og kulturverdier i Vegaøyan verdensarvområde.