Kulturlandskapsprisen Nordland 2015 tildeles Turid Næss og Gisle Ebbesen

Landbruksforum Nordland har vedtatt at Kulturlandskapsprisen Nordland 2015 tildeles ekteparet Turid Næss og Gisle Ebbesen fra Vega. De får prisen for sitt arbeid med restaurering og skjøtsel av den gamle husmannsplassen på Store Emårsøy, og for arbeidet med formidling av kulturhistorien til store og små.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.11.2015

Prisen er satt opp av Fylkesmannen i Nordland, med Landbruksforum Nordland som jury. Utmerkelsen består bl.a. av et bilde laget av en nordlandskunstner.

Formålet med prisen er å sette fokus på landbruket sin viktige rolle som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner. Det var Vega kommune som forslo ekteparet som kandidat til prisen.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg vil overrekke prisen den 7. desember under åpningen av fylkestinget i Nordland.

Landbruksforums begrunnelse for utvelgelsen

Turid Næss og Gisle Ebbesen har i snart 30 år drevet gården på Nes i Vega, som i dag har et moderne lausdriftsfjøs med plass til ca. 40 melkekyr og en melkekvote på litt over 200 tonn. Helt fra starten har de også hatt fokus på å utnytte flere av gårdens ressurser, og i 1995 restaurerte de den gamle brygga på gården og har siden drevet Nes bryggeferie med utleie av rorbuer.

Da Vegaøyan i 2004 fikk status som verdensarvområde ønsket prisvinnerene å utvikle reiselivssatsingen videre. I 2008 overtok de derfor eiendommen Store Emårsøy, som ligger ca. 20 minutter med båt fra Vega. Der har de restaurert våningshuset og gjenoppbygd naustet, et gammelt fjøs er flyttet fra Vega og satt opp på den gamle fjøstomta. I 2010 ble den gamle husmannsplassen åpnet som en del av Vega kystgård hvor de besøkende tilbys en historisk reise fra Emårsøya til det moderne melkebruket på Nes.

Begge har sin arbeidsplass på gården, og døtrene Guro, Sigrid og Henriette deltar også aktivt i gårdsarbeidet og som vertskap om sommeren. Kulturlandskapet på Emårsøy vedlikeholdes gjennom beiting og slått, og har også nordlandsfe og sau som beiter på en rekke andre øyer i verdensarvområdet.  I tillegg til reiselivssatsingen tilbyr de også tjenester innen grønn omsorg.

Med tildelingen ønsker Landbruksforum Nordland å hedre Turid Næss og Gisle Ebbesen for denne innsatsen. Prismottakerne er et flott eksempel på aktive gårdbrukere som brenner for å ivareta kulturlandskapet og kulturhistorien, og som samtidig ser og utnytter mulighetene for ny næringsutvikling basert på gårdens ressurser. De kombinerer aktiv og moderne gårdsdrift med skjøtsel av spesielle verdier i kulturlandskapet, og salg av grønn omsorg, overnatting og opplevelser. Gjennom dette driftsopplegget bidrar de til å ivareta kulturlandskapet og kulturhistorien på en utmerket måte.

Om Landbruksforum Nordland

Landbruksforum Nordland er et rådgivende organ for Fylkesmannen i Nordland i saker knyttet til miljø og kulturlandskap på landbruksområdet. Forumet består av representanter for KS Nordland, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Nordland fylkeskommune, Sametinget, Allskog, Norsk landbruksrådgivning i Nordland og Fylkesmannen i Nordland.