Inviterer til fagdag i Vestvågøy

Torsdag 5. november kl 10:30 inviterer Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med Vestvågøy kommune og Norsk landbruksrådgivning Lofoten til fagdag om vannforskriften og tilskudd. Møtet holdes i Kommunestyresalen på Rådhuset, Vestvågøy kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.10.2015

Som et ledd i landbrukets oppfølging av vannforskriften finnes det tilskuddsordninger som skal stimulere gårdbrukere til å gjennomføre tiltak som skal bedre vannkvaliteten.

I 2015 ble det prioritert vassdrag i kommunene Vestvågøy og Sømna og etablert nye miljøtilskuddsordninger som bare gjelder for disse vassdragene. I Vestvågøy ble vannforekomster innenfor Farstadvassdraget og Lilandsvassdraget prioritert. Det kan være aktuelt å utvide antall prioriterte områder for 2016.

Målet med fagdagen er å sette fokus på miljøarbeidet i landbruket, hvordan kan landbruket bidra til å bedre vannkvaliteteten i vannområdene og hvilke tilskuddsordninger kan stimulere til økt innsats på området.

Påmelding:

Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding til Vestvågøy kommune v/Ivar Johansen, innen onsdag 28. oktober. Telefon 76 05 60 63 eller epost ivar.johansen@vestvagoy.kommune.no

Vi ønsker alle gårdbrukere og andre interesserte velkommen. Fylkesmannen i Nordland spanderer enkel lunsj til alle deltakere.