Kom med forslag på kandidater til pris

Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut for å sette fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.07.2013

Det er Fylkesmannen i Nordland og Landbruksforum Nordland som deler ut prisen.

Kulturlandskapsprisen Nordland kan deles ut årlig til aktive gårdbrukere som forvalter miljø- og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte. Prisen kan også gis til organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller andre typer fellestiltak.

Den/de som får prisen skal ha gjort en særlig innsats for å ta vare på kvalitetene og utvikle mulighetene i landbrukets kulturlandskap eller ved å ivareta landbrukets tradisjoner.

Foreslå kandidater før 1. oktober

Alle kan fremme forslag på kandidater. Vi oppfordrer spesielt kommuner, landbruksrådgivningen eller faglag til å komme med forslag på minst en kandidat. Dersom en ønsker det kan forslaget gjerne fremmes av flere sammen.

Frist for å fremme forslag på kandidat til Kulturlandskapsprisen Nordland er 1. oktober.