Klima - utfordringer og muligheter for landbruket i nord


Nordland landbruksselskaps seminar 22. januar på Nordland kultursenter. Presentasjoner fra foredragene kan lastes ned.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.11.2019

FNs bærekraftsmål har 17 delmål. Hovedmålet sier at klimaendringene skal stoppes innen 2030. Alle må delta for å nå dette målet, også landbruket i Nordland. Dette seminaret fokuserer på utfordringer og muligheter dette gir for landbruket i nord.

Eivind Sommerseth, tidligere landbruksdirektør i Nordland og spesialrådgiver i Norges Forskningsråd, er møteleder for seminaret.

Seminaret arrangeres av Nordland landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og Småbrukarlag.

Målgruppe

Seminaret er åpent og retter seg mot gårdbrukere, landbruksorganisasjoner, landbruksrådgivning, -forvaltning, og andre interesserte.

Fra programmet

  • FNs bærekraftsmål - perspektiver for nordlig landbruk (Bjørn Vidar Vangelsten, Nordlandsforskning)
  • Klimaavtalen mellom landbruket og Staten (Widar Skogan, statssekretær)
  • Beiteressursen - viktig for klima og norsk matsikkerhet (Camilla Risvoll, Nordlandsforskning)
  • Digitale løsninger for et bærekraftig landbruk (Harald Volden, Mimiro)
  • Tilpasning av fôring for lavere klimagassutslipp i melkeproduksjon (Eirin S. Sleteng, TINE)
  • Ny teknologi for presisjonslandbruk gir gevinst (Stian S. Gunnarsen, NLR)

Detaljert program er vedlagt.

Praktisk informasjon

Sted: Valhall, Nordland kultursenter (den gamle landbruksskolen i Bodø)

Tdspunkt: onsdag 22. januar kl 11 - 16

Registrering fra kl 10.30

Servering

Det blir servert lunsj og kaffe.

Kostnader

Seminaret er gratis.

Påmelding

Nå er påmeldingen stengt. Meld fra hvis du er påmeldt og blir forhindret fra å komme.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 10. januar, eller når lokalet er fullt (kapasiteten er på 65 deltakere). Ønsker du å melde deg på senere enn 10. januar kan du ta kontakt med oss direkte, se kontaktinformasjon annet sted på siden. 

Kontaktpersoner

John Kosmo
Tlf: 75 54 78 48

Eivind Sommerseth
Tlf: 90 99 96 28

Påmeldte

Navn

Arbeidsplass/organisasjon

John Kosmo Fylkesmannen i Nordland
Eivind Sommerseth NHO Nordland
Anniken Solheim Hopsgården SA
Jan Theodorsen Dverberg prestegård
Marte Melnes Bodø kommune
Dagrun Bergli Bodø kommune
Grete Nytrøen Kvavik Fylkesmannen i Nordland
Øyvind Hansen Nibio
Espen Søreng Brønnøya gård
Lyder Sund Innovasjon Norge 
Knut Valberg  Bodø kommune 
Felipe Zuniga

Innovasjon Norge 

Siv Helen Sigerstad Nibio
Astrid Tove Olsen Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Ola Smeplass Bodø kommune
Marina Pettersen Sortland kommune
Solveig Utvik Nordland Bondelag
Thomas Sørensen Beiarn kommune
Ingeborg Tangeraas 4H Nordland
Are Johansen Norsk landbruksrådgivning
Vibeke Solbakk Gårdbruker
Ann-Christine Theodorsen Nordland landbruksselskap
Even Kristiansen  
Kristian Hines  
Elisabeth Utstøl Pettersen Fylkesmannen i Nordland
Veronica Hjelle Tine Eierutvalg Nord
Yngve Fløttkjær Bodø kommune
Rolf Jøran Forsmo Mosjøen vgs
Audun Dahl  
Odd-Arne Stormo Tine Eierutvalg Nord
Anne Margrethe Stormo Geno
Magne Totland Fylkesmannen i Nordland
Maria Almli Høgskulen for grøn utvikling
Per Løken Gårdbruker
Rakel Nystabakk Gårdbruker
Petter Andreas Pettersen Dønna Bondelag
Jostein Øvervatn Fylkesmannen i Nordland
Marianne Hoff Saltdal kommune
Johan Rødås Gårdbruker
Nina Storstein Gårdbruker
Terje Nystabakk Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Magnus Pedersen Nordland Fylkeskommune
Gisle Hansen Småbruker og ordfører i Sørfold kommune
Charlotte Lassen Nordland fylkeskommune
Renée Normann Fauske kommune
Kaare Moan  
Odd Reidar Sagmo Mosjøen vgs, Marka
Lars Morten Rødaas Gårdbruker
Ann Katrin Sætrevik  
Geir Jostein Sandmo Nordland Bondelag
Berit Staurbakk Steigen kommune
Odd Arild Finnes Nibio