Oppdaterte jordvernsider

Landbruskdirektoratet har oppdatert sine sider om jordvern. De har samlet informasjon om jordvern i kommunal og regional planlegging på ett sted.

Publisert 11.10.2021

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Veiledninger, eksempelsamling og eksterne verktøy som kan brukes for å ta vare på jordressursene er samlet på ett sted. Her er også en oversikt over nasjonale mål og føringer, og informasjon om KOSTRA-rapporteringen på jordvern.