Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Dersom du oppfyller vilkårene kan du søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetansehevingFrist for å sende inn søknad er 15. oktober 2020.

Publisert 24.09.2020

Søknad skal sendes til Landbruksdirektoratet.

Lenke til Landbruksdirektoratet og søknadsskjema finner du til høyre eller nedenfor på denne siden.

Vilkårene er:

Må  være berettiget kompensasjon i henhold til forskrift 27. november 2019 om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr.

Må enten være pelsdyroppdretter, ha særlig tilknytning til pelsdyrforetaket eller ha overtatt landbrukseiendom hvor tidligere eier drev pelsdyrproduksjon 15. januar 2018.

Annen person med særlig tilknytning til pelsdyrforetaket må ha samtykke fra pelsdyroppdretteren for å kunne motta tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving.  

Kompetansehevingstiltaket må styrke søkers mulighet for varig inntektsgivende arbeid. Ved vurderingen legges det vekt på i hvilken grad den aktuelle kompetansehevingen vil styrke muligheten for å få varig inntektsgivende arbeid, om søker har søkt på eller mottar andre former for offentlig støtte til arbeidsrettet kompetanseheving og på søkers mulighet for inntektsgivende arbeid uten slik kompetanseheving.

Tilgjengelige midler i 2020 for tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving er på 2 mill kroner.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.