Landbruksvikarer stiller opp ved sykdom og kriser

Bonde med ku
Dyra skal ha stell hver dag. Foto: Olav Olsen/NTB.

Om bonden blir syk eller hendelser oppstår kan ikke dyrene stå i fjøset uten stell. Landbruksvikarordningen gir bonden rett på 14 dagers landbruksvikar. I disse dager fordeler Statsforvalteren i Nordland tilskudd til landbrukstjenestene som drifter ordningen. 

Publisert 26.02.2024

Landbrukstjenestene og vikarene

I Nordland driftes landbruksvikarene av fem landbrukstjenester fra Midtre Hålogaland i nord til Namdal i sør. Variasjon på områdene er store, fra 1-2 kommuner for de to sørligste lagene, og opp til 14 kommuner for det største laget. Lagene sørger for tilgjengelige avløsere til medlemmer i sitt område. I tillegg har lagene en viktig oppgave for å stille med landbruksvikar ved sykdom og krise til alle gårder i sitt område.

Vikarene gjøre en viktig jobb for bonden. Dyrene må stelles hver dag hele året, og uten vikar blir det begrenset med fritid for bonden og familien. Ikke alle har mulighet til egen organisert avløsning. Medlemskapet i landbrukslagene er dermed en god løsning for mange.

Større og færre bruk

Utviklingen i landbruket har endret seg fra mange små bruk til færre og større bruk. En utvikling vi trolig vil se fortsette framover også. Dette gir noen utfordringer i forhold til avløsning og mulighet for fritid. Større bruk og lengre avstand gir en mer utfordrende logistikk når avløseren skal ut på gården. Tilbakemeldingen fra Landbrukstjenesten til Statsforvalteren er at den daglige bruken av tjenesten er den viktigste beredskapen vi kan ha. Når bonden bruker tjenesten for å få egen fritid eller tid til andre oppgaver, blir beredskapet styrket ved å sikre tilstrekkelige oppdrag til avløsere. Jo flere som benytter seg av denne ordningen, jo flere landbruksvikarer vil være i beredskap når behovet melder seg.

Sikre beredskap også på gården

Beredskap for å kunne gi landbruksvikar ved sykdom og krise er vesentlig for å sikre at dyra blir tatt vare på når bonden ikke har mulighet selv. Det handler om å være godt forberedt for å kunne handle når noe oppstår. En krisesituasjon oppstår gjerne plutselig, og det er ikke sikkert landbruksvikaren som kommer er godt kjent i det aktuelle fjøset. Det kan være verdt å tenke gjennom når man arbeider med egen beredskapsplan på gården.

Tilskudd til landbruksvikarordningen

I disse dager utbetales tilskudd til landbruksvikarordningen i fylket. Dette er midler forhandlet fram i jordbruksavtalen, som skal sikre beredskap når uforutsette hendelser oppstår. 7 686 000 kr er fordelt mellom lagene basert på områdene lagene dekker, og sammensetning av landbruket i de aktuelle kommunene. Tilskuddet er viktig for organisasjonene for å opprettholde en bærekraftig økonomi og gir mulighet til å tilby alle bønder i sitt område inntil 14 dagers landbruksvikar ved sykdom og krisesituasjoner.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.