Kommunen har mange oppgaver på landbruks og reindriftsområdet

Ku på beite Foto: JLK Foto / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Landbruk og reindrift har lang tradisjon i fylket og norsk landbruks- og reindriftspolitikk legger rammer for næringene. Kommunen har mange oppgaver knyttet til jord- og skogbruk, reindrift og arealforvaltning. I vårt forventningsbrev til kommunen informerer Statsforvalteren hva som forventes av kommunen for inneværende år.

Publisert 06.02.2024

Forventningsbrevet er sendt ut til alle kommuner i Nordland fylke. Dokumentet er ment som et hjelpemiddel for landbrukskontorene. Vi oppfordrer også kommunens politikere til å bruke brevet for å få en oversikt over kommunens oppgaver, plikter og muligheter innenfor landbruk og reindrift.

Kommunens oppgaver

Kommunen har flere konkrete oppgaver som er beskrevet i brevet. En stor del av oppgavene er knyttet opp mot statlige tilskuddsordninger som kommunen forvalter. For andre tilskuddsordninger er det Statsforvalteren som fatter selve vedtaket. Statsforvalteren er avhengig av hjelp fra kommunene slik at vedtaket fattes på et riktig grunnlag. Det forventes at kommunen utfører oppfølging og kontroll basert på gjeldene lover og forskrifter. Dette finner du også informasjon om i brevet.

Det er mange andre oppgaver beskrevet i brevet hvor kommunen har ansvar knyttet opp mot både landbruk og reindrift. I kapittel 2 i brevet er det beskrevet Statsforvalterens forventninger til kommunen på mange ulike områder. Flere av disse områdene vil også være overlappende med andre deler enn kun landbruk og reindrift – og kan derfor være av interesse for både kommunens ansatte og politiske styre.

Forventningsbrevet for 2024 er nå sendt ut til alle kommunene i Nordland fylke, og du finner det på våre nettsider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.