Kartlegging om utmarksressursene

Verdiskaping i utmarka har lange tradisjoner i Norge. På oppdrag fra landbruksdirektoratet har NIBIO utarbeidet en rapport med samlet kartlegging av utmarksressursene.

Publisert 16.11.2021

Verdiskapingen i utmarka basert på fotosyntesen skjer i form av skogbruk, utmarksbeite, reindrift og høsting som for eksempel jakt, fiske og sanking. I rapporten anslås det at råvarer verdt opp mot 6,5 mrd. kroner årlig hentes ut fra utmarka før videre bearbeiding. Potensialet for å utnytte utmarka framover er enda større enn nåverdien.

Norsk utmark har mange brukere. Rapporten beskriver også arealbrukskonflikter i utmarka. 

Utmarka er en alternativ karbonkilde som kan erstatte fossilt karbon, samtidig som utmarka bidrar positivt gjennom både opptak av CO2 fra atmosfæren og ved å lagre karbon i vegetasjon og jordsmonn.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.