Besøk en grøntprodusent

Frank Storteig (t.v.) sammen med innkjøperne som besøkte gården hans på Godøynes i Bodø. Foto: Cicilie Solstad Schjølberg.

31. august arrangerte vi kampanjen "Besøk en grøntprodusent" hvor produsenter spredt i hele fylket åpnet sin gård for innkjøpsansvarlige. Dagen ble en stor suksess!

Publisert 02.09.2022

Med kampanjen "Besøk en grøntprodusent" ønsket vi å skape en møteplass hvor begge sider av bordet kunne få en forståelse for den andres utfordringer og muligheter. 

Møteplass og salgskanaler 

Det finnes mange ulike salgskanaler, og flere benytter ulike kanaler ut til markedet.

Statsforvalteren i Nordland jobber med et prosjekt som blant annet skal bidra til å legge til rette for økt grønnsaksproduksjon i Nordland.

En viktig brikke for å lykkes med dette er å sikre produsentene tilgang på de salgskanalene de trenger for å få solgt sine produkter. 

Alle som driver med salg og produksjon har forskjellige utfordringer, enten det er grossist, dagligvare, restaurant eller produsenter. En slik møteplass vil øke forståelsen for hverandre og senke terskelen for videre kontakt. 

Produsenter i hele fylket 

I kampanjen deltok sju potet - og grønnsaksprodusenter spredt rundt i hele fylket: Andøy, Bodø, Grane, Meløy, Rana, Sortland og Vestvågøy. Det var påmeldt 35 innkjøpere fra dagligvare og restauranter. 

På gårdene fikk innkjøpere høre om produksjonen på gården, muligheter og utfordringer knyttet til grøntproduksjon, og omvisning på gården. 

Tilbakemeldingene var at møteplassen ga grobunn for gode faglige diskusjoner og en bedre forståelse for hverandres situasjon. Flere inngikk også avtaler om levering. 

Frank Storteig (t.h.) forteller om sin utfordringer og det han kan tilby.
Frank Storteig (t.h.) forteller om sin utfordringer og det han kan tilby. Foto: Cicilie Solstad Schjølberg.

Veien videre 

Kampanjen var en stor suksess og vi vil se på mulighetene for å videreføre den neste år. 

Vinteren 2022/2023 kommer vi til å tilby kurs for grøntprodusenter med temaer som varehåndtering, presentasjon av varer, markedsutvikling og økonomi. Informasjon om kursene blir lagt ut på våre nettsider. 

20220831_131723.jpg

Foto: Øyvind Lehn, Elvenes gård Sortland 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar