Autorisasjonsordninger plantevern- og gnagermidler

Alle som vil kjøpe og bruke plantevern- eller gnagermidler i yrkessammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. For å få autorisasjonsbevis må du ha bestått eksamen etter kurs og du må ha yrkesmessig behov for autorisasjonen.

Det er viktig å vite hvordan man skal bruke plantevern- og gnagermidler riktig og hvordan man skal beskytte seg selv og miljøet når man håndterer det. Derfor må man gå på kurs for å kunne få autorisasjonsbevis som gir rett til å kjøpe og bruke midlene. Beviset varer i 10 år og må fornyes etter det.

Kommunen avgjør hvem som får autorisasjonsbevis for plantevernmidler

For å få autorisasjonsbevis er det ikke nok å gjennomføre autorisasjonskurs og bestå eksamen. I tillegg må du være over 18 år og kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Kommunen vurderer om kriteriene er oppfylt. Hobbydyrkere får ikke autorisasjon.

Autorisasjonsbevis for gnagermidler

Tilleggsautorisasjon for kjøp og bruk av gnagermidler kan bare tildeles personer som eier eller leier en landbrukseiendom. Man må også ha et gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmidler og bestått eksamen etter kurs om gnagermidler. 

Tradisjonelt klasseromskurs eller nettkurs? 

Både førstegangskurset og fornyingskurs kan tas som tradisjonelle kurs med klasseromsundervisning 

Kurset for de som skal ha autorisasjonsbevis for plantevernmidler for første gang består av et teoretisk kurs, en obligatorisk praksisdag og eksamen. For de som skal fornye autorisasjonsbeviset består kurset av et obligatorisk teorikurs samt en avsluttende oppgave. 

Fornyingskurs for plantevernmidler kan tas på nettet, se lenke for mer informasjon. Hvis du tar kurs og eksamen på nettet, må du kontakte kommunen der du bor for å få autorisasjonsbeviset.

Hvem har kurs?

I Nordland er det Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge og naturbruksskolene som tilbyr kurs. Kontakt Statsforvalteren hvis du vil vite hvor og når det er kurs som du kan ta.

Eksamen og gebyr

Kommunen arrangerer eksamen der det har vært kurs.

Gebyr for eksamen/prøve for plantevernmiddelautorisasjon er fra 1. januar 2024 220 kr. Gebyr for eksamen for tilleggsautorisasjon for gnagermidler er fra 1. januar 240 kr.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.