Samarbeid med Troms og Finnmark

Deltakerne fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og i Nordland på digitalt møte. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland
Deltakerne fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og i Nordland på digitalt møte. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og i Nordland gjennomførte tidligere denne måneden et felles digitalt møte for å utveksle erfaringer om Inn på tunet og Ut på vidda. I fremtiden skal fylkene i større grad samarbeide for å kunne gi bedre veiledning til tilbydere av velferdstjenester på gård og i reindrifta. 

Publisert 22.02.2021

Eksempler på samarbeid mellom ulike fagområder i Nordland

Statsforvalteren i Nordland gjennomfører i dag to prosjekter knyttet til Inn på tunet som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsavdelinga, Landbruks- og reindriftsavdelinga, Oppvekst- og utdanningsavdelinga, samt Sosial- og vergemålsavdelinga. Julie Tangen fra Helse- og omsorgsavdelinga fortalte om hvordan man har knyttet Inn på tunet til aktivitet i kvalitetsreformen for eldre kalt Leve hele livet. Dette har bl.a. blitt gjort ved at man har orientert om Inn på tunet på dialogmøter med kommunene om Leve hele livet. Det har også blitt laget informasjonsfilm om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens, i tillegg til at man har koblet Inn på tunet på tilskuddsordninger til kommunene.

Nasjonal Inn på tunet-pilot til elever i grunnskolen i Nordland

Eirik Arntsen ved Oppvekst- og utdanningsavdelinga fortalte om hvordan man har koblet muligheter i Fagfornyelsen i skolen sammen med gården som pedagogisk arena i det nasjonale pilotprosjektet for Inn på tunet i grunnskolen som nå gjennomføres i Nordland. Dette prosjektet har et overordnet tverrfaglig barneperspektiv.

Nordland lærte om Ut på vidda

Marta Valdés, programansvarlig for tiltaket Ut på vidda, orienterte om strategiplanen for 2020/2021 som er utarbeidet. Formålet er at Ut på vidda skal være en lønnsom tilleggsnæring for reindriftsfamiliene. I strategien står det også at det skal jobbes for å utvikle profesjonelle tilbydere av lærings- og omsorgstjenester i reindrifta. Statsforvalteren i Nordland fikk et godt innblikk i hvordan Ut på vidda kan værer en god måte å bli kjent med den samiske kulturen, samtidig som det også kan være et godt tilbud til ulike grupper i den samiske befolkningen. 

Økt samarbeid mellom fylkene

På møtet ble det enighet om at Statsforvalteren i Nordland og i Troms og Finnmark i mye større grad skal samarbeide fremover. Blant annet skal Statsforvalteren i Nordland ved prosjektgruppen for Inn på tunet delta på møter med de ulike tilbyderne av Ut på vidda i Nordland. Dette for å lære mer om tilbudene som finnes i Nordland og for å kunne bistå tilbyderne i større grad enn tidligere. Statsforvalteren i Troms og Finnmark som er programansvarlig for Ut på vidda skal også ta initiativ til en felles arbeidsgruppe for Ut på vidda, bestående av Statsforvalterne i de tre nordligste fylkene der Ut på vidda er et tilbud. 

Kontaktpersonar

Nettsiden til Ut på vidda