Nyhetsbrev

Fylkesmannen gir ut nyhetsbrev om Inn på tunet inntil fire ganger i året. Alle nyhetsbrev, også tidligere utgitte nyhetsbrev finner du her.

Publisert 23.06.2020

Nyhetsbrevet sendes ut elektronisk til landbruksansvarlige i kommunene i Nordland, Inn på tunet-tilbydere, personer som har deltatt på aktiviteter knyttet til Inn på tunet, samt andre som kan han nytte av å lese denne typen informasjon. 

Ønsker du å motta nyhetsbrev, send gjerne e-post til kontaktperson for Inn på tunet. Du må gjerne også videresende nyhetsbrevet til aktuelle personer.