Nordland har fått nasjonal Inn på tunet-pilot

I dag kunne Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune slippe jubelen løs, da det ble kjent at Nordland har fått tildelt en av fire nasjonale Inn på tunet-piloter. I samarbeid med utvalgte Nordlandskommuner, skal piloten bidra til at Inn på tunet blir et tilbud til elevene i grunnskolene. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.11.2020

Piloten Inn på tunet i Nordlandskommunene er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune. Totalrammen for piloten er 5,8 millioner kr og skal gjennomføres over en periode på to år. Fylkesmannen i Nordland skal ha prosjektledelsen for piloten.

Tverrfaglig barneperspektiv

Rammen rundt piloten er et overordnet barneperspektiv. Dette betyr at alle elevene i grunnskolen, inkludert de sårbare barna som vokser opp i lavinntektsfamilier, skal få muligheten til å bruke Inn på tunet-gården som en læringsarena og som et sted for avlastning og fritid. Gjennom vårt tverrfaglige samarbeid på tvers av Fylkesmannens fagavdelinger for Helse- og omsorg, Landbruk- og reindrift, Oppvekst- og utdanning, samt Sosial- og vergemål, får vi løftet det helhetlige barneperspektivet og sett dette i sammenheng med bekjempelse av barnefattigdom og utenforskap. Nordland Fylkeskommune som har ansvar for videregående opplæring, anerkjenner at et godt utviklet tilbud om Inn på tunet til elever i grunnskolen, kan bidra til å redusere utenforskap og utfordringene med frafall i videregående skole. 

Fagfornyelsen

Fra august i år fornyes læreplanene for alle fag i grunnskolen og i videregående skole, også kjent som Fagfornyelsen. Formålet med Fagfornyelsen er å gjøre alle barn og unge bedre i stand til å møte og finne løsninger på dagens og fremtidens utfordringer. Dette skal blant annet gjøres ved at enkelte tema skal være gjennomgående på tvers av fag, slik som folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap. Piloten er designet rundt Fagfornyelsen i grunnskolen. Dette betyr at piloten skal bidra til at Inn på tunet benyttes både i den ordinære undervisningeng og til elever som trenger individuell oppfølging. Fagfornyelsen i grunnskolen som implementeres i skolene fra i år, har mange muligheter for koblinger til Inn på tunet. 

Eksterne samarbeidspartnere

Gjennomføringen av piloten skal skje i samarbeid med flere ulike samarbeidspartnere i tillegg til ulike avdelinger hos Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune. Piloten skal blant annet samarbeide med grunnskolelærerutdanningen ved Nord Universitet, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Inn på tunet Nordland SA, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og KS Nordland. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.