Løyvefritak for Inn på tunet-tilbydere

Illustrasjonsfoto. Igor Vershinsky. iStock
Illustrasjonsfoto. Igor Vershinsky. iStock

Inn på tunet-tilbydere kan selv frakte brukere til og fra gården med bil mot betaling. For å kunne gjøre dette må gårdbrukeren søke om løyve fra fylkeskommunen. I denne saken kan du lese mer om hva som gjelder for persontransport for Inn på tunet-virksomheter og hvordan man går frem for å søke om løyve.

Publisert 02.03.2021

Løyvefritak

Det kreves løyve for å drive persontransport mot vederlag med personbil. Det gjelder også transport som inngår som en del av en virksomhet det tas vederlag for, eksempelvil knyttet til Inn på tunet-virksomhet. 

De senere år har det vært åpnet for at lokale løyvemyndigheter kunne gi tidsavgrensede løyvefritak opp til tre år, for persontransport knyttet til såkalt "småskala turistvirksomhet" og "Inn på tunet-virksomhet", der persontransporten har inngått som en underordnet, men nødvendig del av virksomheten.

Lovendring

Ved iverksettelsen av endringeene i yrkestransportloven 1. november 2020, ble behovsprøvingen av løyver for persontransport med personbil opphevet. Dette betyr at alle som oppfyller personlige krav til løyve kan søke om, og få tildelt løyve av lokale løyvemyndigheter. Når behovsprøvingen nå er opphevet, betyr dette at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde ordningen med løyvefritak.

Søke om løyve

Alle virksomheter som vil drive med persontransport i smålskala turistvirksomhet eller Inn på tunet-virksomhet etter 1. november, må søke om drosjeløyve.Dette gjelder også de som har fått midlertidige løyvefritak, som nevnt over når perioden for løyvefritak er utløpt. Dersom man bare ønsker å drive småskala turistvirksomhet eller inn på tunet-virksomhet med transport i personbil, hvor transport inngår som en del av produkter, kan man søke om fritak fra bruk om taksameter m.m. jf. Yrkestransportforskriften paragraf 48, siste ledd.

Løyvefritak som er gitt før 1. november 2020

Dersom du har et løyvefritak som er gitt før 1. november 2020, vil være gyldig for perioden det er gitt for. Når perioden for løyvefritaket er over, må du søke om drosjeløyve.

Løyve etter 1. november 2020

Søknader om løyvefritak etter 1. novemver 2020, blir ikke behandlet. Søkerne må istedet søke om drosjeløyve og eventuelt frital fra kravet om taksameter og merking. 

Løyvene skal ellers utøves etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Du finner søknadsskjema og info omdrosjeløyver på hjemmesidene til Nordland fylkeskommune