Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon til medlemmene av prosjektgruppen og styringsgruppen for Inn på tunet hos Fylkesmannen i Nordland. Prosjektledelsen og hovedansvaret for Inn på tunet er hos landbruks- og reindriftsavdelinga.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.01.2019

Prosjektgruppen til Inn på tunet

Ingrid Roaldsen seniorrådgiver, prosjektleder landbruks- og reindriftsavdelinga fmnoiro@fylkesmannen.no  75547846
Eirik Arntsen seniorrådgiver oppvekst- og utdanningsavdelinga fmnoear@fylkesmannen.no  75531675
Heidi Bolte rådgiver sosial- og vergemålsavdelinga fmnoheb@fylkesmannen.no  75547987
Julie Tangen seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelinga fmnojut@fylkesmannen.no  75531516

Styringsgruppen til Inn på tunet

Monica A. Iveland Assisterende fylkesmann fmnomiv@fylkesmanne.no  75547827
John Kosmo Landbruks- og reindriftsdirektør fmnojko@fylkesmannen.no  75547848
Guri A. Iversen Utdanningsdirektør fmnogiv@fylkesmannen.no  75531631
Morten Sundnes Assisterende fylkeslege fmnomsu@fylkesmannen.no  75531532
Merete Troli Sosial- og vergemålsdirektør fmnomtr@fylkesmannen.no  75531547

Kontakt oss

fmnopost@fylkesmannen.no
Tel: 75 53 15 00 (sentralbord)

Besøksadresse

Statens Hus

Moloveien 10

8002 Bodø

Postadresse

Fylkesmannen i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø