Informasjonsmøte i Beiarn kommune 22. februar

22. februar skal prosjektgruppen for Inn på tunet informere kommunestyret i Beiarn kommune om mulighetene som ligger i Inn på tunet. I tillegg inviteres gårdbrukere og ansatte i kommunen til et informasjonsmøte kl. 11 på kommunehuset. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.01.2019

På informasjonsmøtet vil Fylkesmannen i Nordland informere generelt om Inn på tunet og om prosjektet om Inn på tunet som pågår. Videre vil Julie Tangen fra helse- og omsorgsavdelinga informere mer spesifikt i de mulighetene som ligger i Inn på tunet som et dagaktivitetstilbud til personer med demens. Eirik Arntsen, fra oppvekst- og utdanningsavdelinga vil deretter fortelle om gården som en alternativ arena for læring til barn i barnehagen og elever i skolen. Heidi Bolte fra sosial- og vergemålsavdelinga vil så informere om hvordan Nav kan gå frem for å kjøpe Inn på tunet-tjenester. 

Informasjonsmøtet finner sted i formannskapssalen på Kommunehuset i Beiarn fra kl 11:00-13:00. Det blir lunsjservering. Påmelding til kommunalleder Lisbeth Movik i Beiarn kommune lisbeth.movik@beiarn.kommune.no 

Vel møtt!