Ønsker du å bli Inn på tunet-tilbyder?

Det finnes 19 godkjente Inn på tunet-gårder i Nordland. Hvis du ønsker å få godkjenning som Inn på tunet-tilbyder kan du få veiledning og kurs som hjelper deg å etablere et godt og kvalitetssikret tilbud.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.03.2014

Det er Matmerk som har ansvaret for kvalitetssikring og godkjenning av Inn på tunet-tilbud. Godkjenningsordningen er basert på egenrevisjon gjennom KSL-systemet (Kvalitetssystemer i landbruket) og revisjonsbesøk av Matmerks KSL-revisorer.

Egenrevisjon

Du må ha et produsentnummer og organisasjonsnummer for å kunne registrere deg i KSL-systemet. Snarvei til nettbasert innlogging finner du til høyre. Kontakt det lokale landbrukskontoret hvis du er usikker på hva produsentnummeret ditt er, eller ikke har produsentnummer. Hvis ikke kommunen kan hjelpe deg angående produsentnummer, kan du ta kontakt med Matmerk.

Det er tre KSL-sjekklister som skal fylles ut: KSL-standard 1 (generelle krav til gården), 11 (Inn på tunet) og 12 (HMS-arbeidet på gården). Har du landbruksproduksjon på gården skal aktuelle sjekklister for disse produksjonene fylles ut samtidig. Her registrerer du informasjon om driften på gården, Inn på tunet-tilbudet du planlegger å etablere og HMS-arbeidet deres. Informasjon og veiledning om hvert av skjemaene ligger også på Matmerks nettside (lenke til høyre).

Når du har gjennomført egenrevisjonen, tar du kontakt med Matmerk som sender en KSL-revisor hjem til deg for å gjennomføre godkjenningsrevisjonen.

Mer informasjon om godkjenningsordningen får du ved å henvende deg til Matmerk: telefon 24 14 83 02 eller e-post: bjorn.hvaleby@matmerk.no.

Kurs

Landbrukets HMS-tjenester har kurs som er nyttige for deg som vil bli IPT-tilbyder og nødvendige for å bli godkjent. Kursene tar blant annet for seg HMS-arbeid og kvalitetssystemene i KSL.

  • HMS-kurs er lovpålagt for å bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder.
  • IPT-kurs vil være nyttig for deg som planlegger å etablere et tilbud, og for deg som allerede er etablert. Praktisk HMS-kurs eller tilsvarende grunnkunnskaper om HMS-systematikk, er et opptakskrav.

Dersom du ønsker å delta på et kurs kan du ta kontakt med Landbrukets HMS-tjenester. Kontaktinformasjon til lokale kontor finner du i lenke til høyre.