Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Bedre i lag - Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Dato:
23. februar 2021 12:00 - 24. februar 2021 12:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Helgelandssykehuset, KoRus Nord, RKBU Nord, RIO, RVTS Nord, Napha. Vefsn kommune, Hemnes kommune, Helse Nord
Målgruppe:
Kommuner og spesialisthelsetjeneste på Helgeland. Fastleger, ledere, brukerrepresentanter, ansatte

Pakkeforløp - din arbeidshverdag og brukerens liv! Digitalt seminar.

Helgelandssykehuset og tilhørende kommuner.

Publisert 02.12.2020

Målet med seminaret er å bidra til at kommunene og spesialisthelsetjenesten lokalt sammen med fastlegene og brukermiljøene utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter med så omfattende psykisk helse- og rusproblematikk at de trenger tjenester fra begge nivå skal oppleve hjelpeapparatet som helthetlig og koordinert.


Målgruppen er fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter (voksne og unge) i pakkeforløp for
psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.


Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Fylkesmannen, Helse Nord og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord. NAPHA er teknisk arrangør.

Spørsmål stilles til

  • Siv Bårdsen, Hemnes kommune: siv.bardsen@hemnes.kommune.no, tlf. 413 10 037
  • Hege Kathrin Mørk, Helgelandssykehuset: Hege.Kathrin.Mork@Helgelandssykehuset.no, tlf. 959 49 733
  • Gretha Evensen, NAPHA: gretha.evensen@samforsk.no, tlf. 922 86 343

Vi søker om å få seminaret godkjent i Psykologforeningen og Legeforeningen som vedlikeholdskurs spesialitet, og i Sykepleieforbundet og FO under krav for godkjenning av klinisk spesialist.

Mer informasjon, program og påmelding se under "dokumenter".

Påmeldingsfrist 20.januar 2021.

Dato:
23. februar 2021 12:00 - 24. februar 2021 12:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland, Helgelandssykehuset, KoRus Nord, RKBU Nord, RIO, RVTS Nord, Napha. Vefsn kommune, Hemnes kommune, Helse Nord
Målgruppe:
Kommuner og spesialisthelsetjeneste på Helgeland. Fastleger, ledere, brukerrepresentanter, ansatte