Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Regjeringen la 12. mai frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen for 2023.

Publisert 12.05.2022

Kommuneøkonomien 2022

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2022 er nye anslag på inntektsvekst for kommunesektoren lagt frem. Les mer i kommuneproposisjonen 2023 via lenke på denne siden.

Den kommunale deflatoren anslås nå til å være 3,7 prosent, justert opp fra 2,5 prosent i saldert budsjett for 2022.

Kommunal deflator er en indeks for pris- og lønnsvekst for kommunene. Finansdepartementet er ansvarlig for indeksen. 

Kommunesektoren 2023

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner i 2023. Les mer i kommuneproposisjonen 2023.

Koronapandemien og kompensasjon

Det foreslås ikke ytterligere kompensasjon for økonomiske konsekvenser av pandemien i 2021. 

I RNB 2022 er det foreslått at kommunene kompenseres med 200 millioner kroner for TISK - beredskap (Testing, Isolasjon, Smittesporing og Karantene) andre halvår. Departementet vil også vurdere eventuelle endringer i kompensasjonen for første halvår 2022.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.