Tredje tildeling av skjønnsmidler 2016

Søknadsfrist er satt til 01.06.2016. Kommunene kan søke om midler til både drift og prosjekter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.04.2016

Prosjektmidlene skal gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere som risikoavlastning for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen. For å få tildelt prosjektmidler må kommunen i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.

Kommunen skal bruke søknadsportalen ISORD når de søker om prosjektmidler, se link til høyre på siden.

Den som skal være saksbehandler for kommunens søknader må registrere seg som bruker/søker i databasen. Brukeren vil på vegne av kommunen kunne opprette og sende inn søknader, og følge opp prosjekter som har fått tildelt midler ved å rapportere tilbake underveis i prosjektene.

Følg denne beskrivelsen for å registrere kommunens saksbehandler som bruker i den nye databasen:

1. Gå til https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no eller følg linken til høyre

2. Velg ID-porten. Registrering av bruker og pålogging i systemet gjøres gjennom ID-porten. Det betyr at saksbehandler må bekrefte sin identitet ved å benytte MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

3. Legg inn: fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, rolle – (NB: velg søker), kommune.

 Saksbehandler vil motta en bekreftelse på e-post så snart brukeren er aktivert i databasen. Vi ber om at saksbehandler i hver enkelt kommune registrerer seg som bruker i databasen så snart som mulig.

Søknader til driftsformål må være begrunnet i utgiftskrevende forhold av betydning som kommunen ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer langvarig karakter.  Søknader til driftsformål skal bruke vanlig søknadsskjema, se link til høyre på siden.

Det kan forventes svar på søknadene medio juli.