Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte

Kommunene er invitert til å delta i felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Interesserte må melde seg på innen 6. april. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 02.04.2020

Elektroniske medisindispensere vil redusere behovet for manuell utdeling av medisin. Det vil bidra til å hindre smitte og å effektivisere arbeidet til helsepersonell under koronautbruddet.

Kort svarfrist

Kommunene må melde seg på innen 6. april til velferdsteknologi(a)paconsulting.com hvis de ønsker å være med på felles anskaffelse av medisineringsløsningen.

Nødvendig påmeldingsinformasjon

E-post med påmelding sendes til velferdsteknologi(a)paconsulting.com innen 6. april. Følgende må oppgis i e-posten:

  • kommunenavn
  • kontaktperson
  • estimert antall pilledispensere og multidosedispensere

Felles anskaffelse sparer tid

Vanlig anskaffelsesprosedyre er tidkrevende. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet har fått adgang til å benytte en hasteprosedyre for anskaffelse av medisindispensere på grunn av koronautbruddet. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Det er det nasjonale velferdsteknologiprogrammet som inviterer kommunene til å være med på en felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Alle kommunene i Nordland er invitert til å melde seg på fellesanskaffeslsen, også de som ikke deltar i programmet.

Programmet skal legge til rette for at flere kommuner tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgsstjenestene. Programmet er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet