Forbereder gjenåpning for 11378 barnehagebarn i Nordland

Når skal barn, foresatte og ansatte møte, eller ikke møte, i barnehagen? Hva skjer hvis en i husstanden til barnet eller en ansatt er syk? Er det noen barn og ansatte det må tas spesielle hensyn til?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.04.2020 av Administrator

I dag kom den nasjonale veilederen om smittevern i barnehager som skal gi svar, råd og støtte til barnehager i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020.

Veilederen består av en rekke tiltak som skal begrense smittespredning blant barn og ansatte.

Grunnpilarene i tiltakene er: Syke barn skal ikke være i barnehagen, god håndhygiene og redusert kontakthyppighet mellom personer. Det er også laget en egen sjekkliste for smittevern i barnehagene om hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning.

Veilederen kan lastes ned fra siden her.

Skolene åpner fra 27. april

Fylkesmannen i Nordland vil hjelpe kommunene til å bli best mulig rustet for gjenåpning av barnehager og skoler.

- Vi har fått en grundig og god veileder og vi oppfordrer barnehageeiere, ledere og personalet til å sette seg godt inn i denne, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen hos Fylkesmannen i Nordland.

Regjeringen har bestemt at gjenåpning av barnehager kan skje gradvis og kontrollert fra 20. april. Dette berører 11378 barnehagebarn i alderen 0 – 6 år i Nordland (tallkilde: Udir).

Veilederen for barnehagene er gyldig fra 15. april og vil bli oppdatert ved behov.

Regjeringen har også bestemt at skolene kan åpne for elever på 1.- 4. trinn fra 27. april. Egen veileder for skolene er ventet å komme fredag 17. april. Gjenåpningen av skolen berører 10690 elever på disse trinnene i Nordland. I tillegg vil skolefritidsordningen gjenåpne for de som har dette tilbudet, det vil si om lag 5000 barn i Nordland. (tallkilde: GSI)

Møte med kommunene

Fylkesmannen i Nordland har invitert alle kommunene til et Skype-møte fredag 17. april i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler. Hensikten med møtet er å informere om ulike sider ved det arbeidet som nå planlegges, svare på spørsmål og diskutere problemstillinger som har dukket opp underveis.

- Barnehage og skole er svært viktig for barns liv, både sosialt, helsemessig og for læring og utvikling. Det aller viktigste nå er å få skape trygghet for alle rundt gjenåpningen, sier utdanningsdirektør Guri A. Iversen.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

Norsk barnelegeforening har publisert en vurdering av hvilke grupper av barn med kronisk sykdom som kan møte i barnehage og skole, og hvem som bør holde seg hjemme. Se link til barnelegeforeningens vurdering på siden her.