Familievern

Oppdatert 23.11.2021

Familievernkontora gir tilbod om behandling og rådgiving ved vanskar, kriser og konfliktar i familien. Kontora meklar også i samband med skilsmisse eller samlivsbrot eller i barnefordelingssaker. Tilbodet er gratis.

Statsforvaltaren fører tilsyn med verksemda ved familievernkontora i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved kvart familievernkontor minst kvart tredje år. 

Vis meir

I Nordland har vi fem familievernkontor. De er lokalisert i Bodø, Mo i Rana, Mosjøen, Stokmarknes og Narvik. Henvisning er ikke nødvendig, du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.